โครงการประกวดร้องเพลงประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

สถาบันขงจื๊อฯ ได้จัดการประกวดร้องเพลงจีนขึ้นประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

98 total views, no views today

ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะประจำภาคต้น ปีการศึกษา2560

โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

178 total views, 1 views today

การรับบัตรประจำตัวสอบ

*รอบเช้ารับบัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 08.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
*รอบบ่ายรับบัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 12.30 น. ที่ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

61 total views, 1 views today