สมัครลงทะเบียนเรียน

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 36 (จำนวน 30 ชั่วโมง)

เริ่มอบรมวันที่ 19 สิงหาคม – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 สิงหาคม 2560

วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตนเอง 

ที่สถาบันขงจื๊อฯ ทุกวันและเวลาราชการ  09.00 – 16.00 น.  (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)

และเว้นวันหยุดราชการในวันเสาร์ที่ 15 , 22 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ 2560

2.สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

หลังจากสมัครแล้วภายใน 3 วันทำการท่านต้องทำการชำระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยังไม่สมัครและต้องทำการสมัครใหม่อีกครั้ง

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ค่าธรรมเนียมการอบรม หรือหลักฐานการชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  3. ใบสมัคร(สามารถมารับได้ที่สถาบันฯ )
  4. หลักฐานเพื่อรับส่วนลด ได้แก่ บัตรประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใบประกาศนียบัตรจากสถาบันฯ (ศิษย์เก่าของสถาบันฯ)

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

  1. ด้วยตนเองที่สำนักงานสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  1. ทางธนาคารโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาจีน สถาบันขงจื๊อ มก”เลขที่ 043-7-03590-0

จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครมาที่ อีเมล ciku_th@yahoo.com  โดยแจ้งชื่อและระดับที่สมัครเรียนมาด้วย และต้องโทรแจ้งทางสถาบันฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการสมัครอีกครั้ง

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน/หลักสูตร

ภาษาจีนระดับต้น 1 – 5                     หลักสูตรละ  3,200  บาท

ภาษาจีนระดับกลาง 1 – 10                 หลักสูตรละ  3,500  บาท

ภาษาจีนระดับสูง  1 – 10                   หลักสูตรละ  3,800  บาท

ภาษาจีนเพื่อการเตรียมสอบ HSK ระดับ 4 หลักสูตรละ  4,200  บาท

ภาษาจีนสำหรับเด็ก                          หลักสูตรละ  4,200  บาท

(ค่าธรรมเนียมรวมหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนและสมุดคัดจีน 1 เล่ม)

*สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนสาธิต นิสิตบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศิษย์เก่าสถาบันฯ เมื่อสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ จะได้ส่วนลด 200 บาท โดยท่านต้องนำหลักฐานแสดงเพื่อรับส่วนลดด้วย

สถานที่อบรม

อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนโดยทางสามารถดูตารางเรียนได้ที่ ตารางเรียน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โทร 0-2579-5566-8 ต่อ 2202

หรือสามารถติดต่อได้ที่ :

e-mail : ciku_th@yahoo.com

Line : cgk6126m

ทุกวันเวลา 9.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) เว้นวันหยุดราชการ

120 total views, 1 views today