ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK (ระดับกลาง)
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSKและHSKK (ระดับกลาง) รอบวันที่ 15 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม ...
ภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 36   วันที่ 19 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม ...
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4 
อ่านเพิ่มเติม ...

กิจกรรม

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม Huaqiao University
โครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม Huaqiao University" ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อ่านเพิ่มเติม ...
โครงการประกวดร้องเพลงประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
สถาบันขงจื๊อฯ ได้จัดการประกวดร้องเพลงจีนขึ้นประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อ่านเพิ่มเติม ...
ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะประจำภาคต้น ปีการศึกษา2560
โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อ่านเพิ่มเติม ...

 

งานบริการวิชาการ

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  • จัดอบรมครูสอนภาษาจีน
  • จัดอบรมภาษาจีน
  • จัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ
  • จัดการบรรยายและสัมมนาวิชาการ
  • จัดสอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และการสอบอื่นๆ
  • ให้บริการหนังสือและมัลติมีเดียภาษาจีน
  • ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
  • ให้บริการที่เกี่ยวกับการทัศนศึกษาระยะสั้นในประเทศจีนแก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประมวลภาพ