ผลการสอบวัดความสามารถภาษาจีน

  1. ผลสอบ

       1.1 ผลสอบทางออนไลน์จะทราบผลประมาณ 1 เดือนหลังจากการวันสอบ

1.2 ผลสอบตัวจริงจะส่งมาถึงประเทศไทยประมาณ 2 เดือนหลังจากวันสอบ

  1. การตรวจสอบผลสอบทางออนไลน์

2.1  เข้าเว็บ http://www.chinesetest.cn

2.2  กรอกรายละเอียด

– เลขประจำตัวผู้สอบ

– ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

– code (ที่ได้จากการสุ่มของระบบ)

90 total views, 1 views today