การรับบัตรประจำตัวสอบ

*รอบเช้ารับบัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 08.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
*รอบบ่ายรับบัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 12.30 น. ที่ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

65 total views, no views today