สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

สถานที่สอบ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4 

HSK 1 ห้อง 510 เริ่มสอบ 13.30 น.

HSK 2 ห้อง 509 เริ่มสอบ 09.00 น.

HSK 3 ห้อง 508 เริ่มสอบ 13.30 น.

HSK 4 ห้อง 510 เริ่มสอบ 09.00 น.

HSK 5 ห้อง 509 เริ่มสอบ 13.30 น.

HSK 6 ห้อง 508 เริ่มสอบ 09.00 น.

HSKK ระดับกลาง เริ่มสอบเวลา 16.30 น. ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

(ผู้สอบต้องถึงห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.00 น. เพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรม หากไม่เข้ามาในเวลาดังกล่างทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น)

*รอบเช้ารับบัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 08.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

*รอบบ่ายรับบัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 12.30 น. ที่ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

78 total views, 1 views today