ขั้นตอนการรับสมัครสอบ

สอบวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน 2560

วิธีการสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเอง

ที่สถาบันฯ ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์  9.00 – 16.00 น.  พักเที่ยง 1 ชั่วโมง )

  1. สมัครทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบมาที่

                 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โดยเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบต้องมาถึงสถาบันฯ ก่อนวันปิดรับสมัคร (กรุณาส่งก่อนวันปิดรับสมัคร 3 – 4 วันทำการ) หลังจากส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ 3 – 4 วันทำการ ผู้สมัครต้องโทรมาตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบกับทางสถาบันฯ อีกครั้ง และต้องมายื่นหรือส่งมาเพิ่มเติมก่อนวันปิดรับสมัครสอบ มิฉะนั้นจะถือได้ว่าก่อนสมัครสอบไม่สำเร็จ

เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ  

  1. รูปถ่ายขนาด 3*4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว เท่านั้น จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปหน้าตรงที่เป็นทางการ ไม่สวมแว่นตาและไม่สวมเครื่องประดับ โดยเขียนชื่อภาษาอังกฤษด้านหลังรูป
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรุณาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. ใบสมัครสอบ ( ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ )
  4. หลักฐานชำระค่าธรรมเนียม กรุณานำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงและทำสำเนาเก็บไว้ (กรณีชำระผ่านทางธนาคาร)

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK)

ระดับ 1                  500     บาท

ระดับ 2                  500     บาท

ระดับ 3                  500     บาท

ระดับ 4                  500     บาท

ระดับ 5                  500     บาท

ระดับ 6                  500     บาท

สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน  ในทักษะด้านการพูด (HSKK)

ระดับกลาง     700     บาท

ค่าจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์

50 บาท ต่อ 1 ฉบับ โดยต้องชำระเพิ่มเติมพร้อมค่าธรรมเนียมสมัครสอบเท่านั้น

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

  1. ด้วยตนเอง ที่สถาบันขงจื๊อฯ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ทางธนาคาร โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ชื่อบัญชี “ค่าสมัครสอบภาษาจีน สถาบันขงจื๊อ มก” เลขที่ 043-7-21253-3

การรับบัตรเข้าห้องสอบ

1.วันรับบัตรประจำตัวสอบ

1.1 รับด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถาบันขงจื๊อฯได้ 1 สัปดาห์ก่อนสอบ

1.2 รับวันสอบ โดยตรวจสอบสถานที่รับบัตรทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ค และไลน์ของสถาบันฯ อีกครั้ง

(ท่านต้องมารับบัตรประจำตัวผู้สอบตามระยะเวลาที่กำหนด)

2.หลักฐานการรับบัตรประจำตัวสอบ

2.1 บัตรประชาชน

2.2 หลักฐานการชำระเงิน

 

271 total views, 3 views today