เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2559

สถาบันฯ ได้จัดเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ประจำปี 2559 ขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2559 โดย นิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ) ทั้ง 4 ชั้นปี ในการนี้มีการแสดงเต้นรำจากอาจารย์อาสาสมัครของสถาบันฯ อาจารย์ Lu Qing และการแสดงของนิสิตชั้นปี 2 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมอาหารจีนหลากหลายประเภท อาทิ ขนมไหว้พระจันทร์ใส่ต่างๆ ขนมจีบ และซาลาเปา เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนและที่มาของวันไหว้พระจันทร์

87 total views, 1 views today