วันทดสอบระดับภาคต้น 2560


การทดสอบระดับหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business สำหรับภาคต้น 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารจฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 5 ในวันที่ 5 สิงหาคม เวลา 8.30-15.00 น.
เรียนภาษาต่างประเทศคลาสเรียนเล็กๆ คุณภาพสูงงงงงง
สอนโดยเจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ศูนย์ภาษา 
เริ่มเรียน วันที่ 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2560

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *