อบรมเทคนิคล่ามพูดตาม รุ่นที่ 1

ใบสมัครอบรมเทคนิคล่าม รุ่นที่ 1 ศูนย์ภาษา มก. 1-2017 rev. Aug 23 2017โอกาสมาแล้ว สำหรับผู้สนใจเป็นนักล่ามแปลภาษาทุกท่าน
โครงการอบรม เทคนิคล่ามพูดตาม รุ่นที่ 1

หลักสูตร 18 ชั่วโมง
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน /วันเสาร์ที่ 30 กันยายน และ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
เวลา 09.00-16.00 น. (มีเลี้ยงอาหารกลางวันและบริการเสิร์ฟอาหารว่าง ชา กาแฟ น้ำดื่ม ทั้งช่วงพักเบรกสายและบ่าย)
สุดคุ้ม เพียง 5,200 บาท ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วในประเทศนี้!!!
ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ภาษา ม.เกษตรศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-942-8888-9 หรือเฟสบุ๊คศูนย์ภาษา ม.เกษตรศาสตร์
ผลงานวิทยากร
อาจารย์อภิชาต เพิ่มชวลิต ล่ามพูดตามที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และมีผลงานระดับนานาชาติ
-ล่ามพูดตามและพูดพร้อมในที่ประชุมของสถานทูตฝรั่งเศส องค์การยูเนสโก้ FAO, L’Oreal, การรถไฟแห่งประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ
-อาจารย์พิเศษวิชาการแปลฝรั่งเศส-อังกฤษ-ไทย ระดับปริญญาตรี ม. ศิลปากร, ม. กรุงเทพ, ม. เกษตรศาสตร์, มศว. ประสานมิตร
-อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทการแปล คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
-อาจารย์พิเศษโครงการอบรมล่ามพูดตามเบื้องต้น คณะศิลปศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา
-อักษรศาสตรบัณฑิต (ฝรั่งเศส อังกฤษ) ม.ศิลปากร
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลฝรั่งเศส-ไทย) ธรรมศาสตร์
– ปริญญาโทการแปล ฝรั่งเศส-อังกฤษ สถาบันนักแปล ล่าม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สตราสบูร์ก ฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)
-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ม. พะเยา
-ผ่านการอบรมครูผู้สอนล่ามจากสถาบันนักแปลในที่ประชุมนานาชาติ (AIIC)