ค้นข้อมูลการขอใช้ห้องเรียน
   
อาคาร:
ห้อง:
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ (ภายใน 1167,1147)