ชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพฯ

โครงการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

เอกสารประกอบโครงการ

View Fullscreen
View Fullscreen

 

Spread the word. Share this post!